همکار گرامی آقای مهرداد نيکروان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - روزنامهجهانصنعت

با غم و اندوه فراوان، ضایعه درگذشت پدربزرگ گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعــال براي آن مرحوم مغفرت و بــراي بازماندگان صبر جزیل مسئلت داریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.