سند‌استراتژیک‌بانک‌دی‌تا‌افق‌00۴۱‌تدوین‌شد

Jahan e-Sanat - - News -

سند استراتژیک بانک دی تا افق ۰۰۴۱ در آخرین نشست تخصصی دفتر برنامهریزی استراتژیک این بانک تدوین شد.

به گزارش «جهان صنعت» به نقل از اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی، نشست پایانی تدوین برنامه استراتژیک بانک دی با حضور محمدرضا قربانی، مدیرعامل، اعضای کمیته راهبری و اعضای دفتر برنامهریزی استراتژیک بانک دی برگزار شد.در این نشست محمدرضا قربانی، مدیرعامل بانک دی، با اشاره به اهمیت تدوین برنامه استراتژیک برای سازمان گفت: طراحی استراتژی بلندمدت برای یک سازمان یکی از مسائل ضروری است که اگر همراه با بررسی و مطالعه عمیق و تعهد ارکان سازمان به اجرای آن باشد، میتوان از پیشرفت سازمان در بازار اطمینان حاصل کرد.قربانی همچنین با اشاره به عزم جدی تیم مدیریتی بانــک دی برای ایجاد تحول در رویکردهای آتی گفت: اولویت تیم مدیریت، حرکت مطابق استراتژیهای تدوین شده است و بدنه کارشناسی بانک باید با شناخت دقیق و درک شرایط حاکم بر نظام بانکی و نیز پایبندی به برنامهها، تالش خود را جهت تحقق اهداف به کار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.