بزرگداشت‌عز‌تاهلل‌انتظامی‌با‌«روسری‌آبی»‌در‌استرالیا

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-هشتمینجشنوارهفیلمهایایرانیاسترالیاباحضورفاطمهمعتمدآریا و بزرگداشت عزتاهلل انتظامی با نمایش ویژه نسخه بازسازی شده فیلم روسری آبی برگزار خواهد شد.

هشتمین جشــنواره فیلمهای ایرانی استرالیا به مدیریت آرمین میالدی از ۸۱ اکتبر تا ۸۱ نوامبر (۶۲ مهر تا ۶۷ آبان) در شــش شــهر بزرگ استرالیا برگزار میشود.

فیلمهای «خوک» مانی حقیقی، «سه رخ» جعفر پناهی، «حکایت دریا» بهمن فرمانآرا، «رونا: مادر عظیم» ساخته جمشید محمودی، «امیر» ساخته نیما اقلیمی، «هندی و هرمز» ساخته عباس امینی، «هتتریک» رامین لوافی، «تنگه ابوقریب» بهرام توکلی، «دارکوب» بهروز شعیبی و همچنین سه فیلم کوتاه «وقت ناهار» علیرضا قاسمی، «پاگرد» محسن بنیهاشمی و «حباب» روناک طاهر در شش شهر بزرگ استرالیا (سیدنی، ملبورن، بریزبن، کانبرا،آدالید و پرت)به نمایش درمیآیند.

دو فیلم «تنگه ابوقریب» و «دارکوب» اولین نمایش بینالمللی خود را در این جشنواره خواهند داشت.

آرمین میالدی، مدیر جشنواره ضمن اعالم این خبر افزود: فاطمه معتمدآریا، بازیگر ســینمای ایران، مهمان ویژه هشــتمین حشــنواره فیلمهای ایرانی استرالیاست. این هنرمند در نخستین حضور خود در این جشنواره، در مراسم اکران فیلم «حکایت دریا»، آخرین ساخته بهمن فرمانآرا در سیدنی (۹۱ اکتبر) و ملبورن (۵۲ اکتبر) و جلسات پرسش و پاسخ حضور خواهد داشت.

او توضیح داد: در جشــنواره امسال همچنین مراسم ویژهای برای یادبود و تقدیر از بازیگر فقید سینمای ایران عزتاهلل انتظامی در نظر گرفته شده است که شامل اکران ویژه نسخه بازسازی شده فیلم «روسری آبی» ساخته تحسین شده رخشان بنیاعتماد است که با حضور سرکار خانم فاطمه معتمدآریا در شــهر سیدنی برگزار خواهد شد. بخش رقابتی این جشنواره تحت عنوان انار طالیی هم همچون سالهای گذشته با اعالم برندگان در بخشهای بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر زن و مرد طبق روال سالهای گذشته برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.