فرهنگی

Jameh Pouya - - بهنامخدا -

با ارشاد به نتیجه مشترک خوبی رسیدیم در فیلم من اعتراض نهفته وجود دارد داستان آدمهای درگیری که درد دارند سوسن پرور: محمد حاتمی مرا به چالش کشید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.