انتخاب اول ما ‪DJI Phantom 3 Standard‬

Jameh Pouya - - پرده آخر فناوری -

چرا باید این مدل را بخرید؟ این مدل بسیار مقرونبهصرفه است و خیلی خوب پرواز میکند. برای چه کسانی مناسب است؟ همه کسانی که بهدنبال مدل نهچندان گران ولی با امکانات هستند. چرا این مدل را انتخاب کردهایم؟ کوادکوپترهای ،DJI گل سرسبد مدلها هستند، با قیمتهای باورنکردنی حدودا سه هزار دالر برای بعضی مدلها. بدون شک میتوان گفت با وجود فانتوم چهار بهعنوان یک پرچمدار میانرده، قیمت فانتوم سه بهصورت قابل مالحظهای کاهش پیدا کرده و درواقع همین حاال میتوان با قیمتی نزدیک به 400 دالر آن را تهیه کرد. این کوادکوپتر یکی از پرچمداران DJI بوده و با خریدن آن شما یک کوادکوپتر با ویژگیهایی که بهراحتی در مدلهای دیگر با این رنج قیمت وجود ندارد، خواهید داشت. فانتوم سه، مجهز به دو دوربین با قابلیت فیلمبرداری 0۳ فریم بر ثانیه است، محور ثابت سهبعدی و امکان ارسال ویدئو با کیفیت 0۲۷ بهصورت مستقیم به گوشی تلفن همراه، ۵۲ دقیقه پرواز و تنظیمات بازگشت خودکار به آشیانه دارد. دیگر ویژگی جالب این فانتوم، سه حالت پیشفرض برای پرواز است؛ یکی برای پرواز مداوم و دایرهوار روی نقطه مد نظر شما، دیگری برای پرواز پشت سر شما و سومی پرواز روی مسیرهایی که مشخص کردهاید. در این حالت شما میتوانید فقط روی کارکرد دوربین تمرکز کنید و فانتوم روی مسیر تعیینشده پرواز خواهد کرد.

هم در سادگی و استقامت عالی است و تجربه بسیار لذتبخشی از پرواز را به شما هدیه میدهد. بهجای استفاده از دسته کنترل قدیمی، Bebop دستورات کنترل از راه دور را روی تلفن همراه یا تبلت فراهم کرده است. در ابتدا ممکن است این حالت کمی محدود کننده باشد؛ اما برای افراد تازهکار بسیار جالب و کاربردی است. شما زاویه دید خلبان را خواهید داشت و بهصورتی کامال ساده و با کجوراستکردن گوشی تلفن همراه خود میتوانید کوادکوپتر را بچرخانید و هدایت کنید. در نسل دوم کوادکوپترهای ،Bebop مدت پرواز از ۲۲ به ۵۲ دقیقه افزایش پیدا کرده و یک لنز فیشی (چشم ماهی، لنز بسیار عریض) و یک فالش LED نیز پشت وسیله قرار دارد که توانایی دید در تاریکی را افزایش میدهد. این قابلیتها این مدل را به یک انتخاب بسیار خوب تبدیل کرده است، هرچند با قیمتی حدود 0۵۳ دالر میتوانید مدل اصلی را از بیشتر فروشگاهها تهیه کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.