نهال «جیم » کاشته شد!

Jeem - - الصفحة الأولى -

امسال در روز درختکاری تصمیم گرفتیم به جای این که مثل خیلی از رسانههای دیگر بگوییم: «آهای مخاطبان عزیز، لطفا قلکها یتان را بشکنید و بروید یک درخت بخرید، بعد هم آنرا به خانهتان ببرید و بکارید و از هوای تازه آن نهایت لذت را ببرید !» خودمان دست به کار شویم و برویم در دل خاک! نترسید، خودمان در دل خاک نرفتیم بلکه ریشههای یک نهال همیشه سر سبز کاج را به دل خاک سپردیم تا شاید بتوانیم یک قدم کوچک اما عملی برای داشتن هوایی پاک در شهرمان برداریم. اما از آن جا که اصولا در کار خیر تنها خور نیستیم، به سراغ آرشیو پیامکهای مخاطبان جیم رفتیم تا بلکه به صورت نمادین هم که شده یکی از مخاطبان را برای مراسم کاشت درخت جیم دعوت کنیم. پس از یک جست و جوی مفصل و اساسی به پیامکی رسیدیم که ناگهان همه یک صدا گفتیم: «همینه همینه، درختبکار همینه ... » «سعیده سادات حکیمی » در پیامکی به جیم نوشته بود : «سلام جیم و جیمخوانان عزیز، امروز صبح که داشتم میرفتم محل کارم از بلوار ... کوچه ... طبق معمول از جلوی کنسولگری ... رد میشدم که یکی از کارکنان کنسولگوی )که از اهالی همان کشور هم بود( داشت با کلید روی درخت اسمشو میتراشید. من دیدمش و بهش تذکر دادم. خیلی ناراحت شدم از این کار زشت اون آقا، اما بعید میدونم به حرفم گوش داده باشه. واقعا باعث تاسف واقعا. 4082 0935...»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.