گفت وگویی کوتاه با خانمی که اولین درخت جیم را کاشت!

Jeem - - الصفحة الأولى -

تا حالا درخت کاشته بودید؟ نه، این اولین بارم بود و به جای مادرم این درخت را کاشتم. چرا به جای مادرتان؟ چون مادرم همیشه میگویند : «درخت کاشتن، صدقه جاریه است» کلا اهل کاشتن درخت هستید یا نه؟ پدرم خیلی درخت کاشتهاند و مادرم هم به گل و گیاه علاقه زیادی دارند.

با این تعاریف، باید حیاط خانهتان پر از درخت باشد!؟

نه، ولی در راهپله های خانهمان تعداد زیادی گلدان داریم.

شما هم به آنها آب میدهید؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.