خاطرات صددرصد واقعی یک سرخپوست پارهوقت

Jeem - - الصفحة الأولى -

اما یکباره «شرمن الکسی» به عنوان یک نویسنده موفق و پر سر و صدای سرخپوست در ادبیات آمریکا چهره مینماید و کلی برای خودش مخاطب دست و پا میکند! او رماننویس، داستان کوتاهنویس، شاعر و فیلمنامه نویسی است که تاکنون 18 کتاب منتشر کرده است. شرمن برنده جایزه قلم همینگوی سال 1993 شده و داستان خواندنی «تو گرو بگذار، من پس میگیرم » در مجموعه داستانهای برگزیده جایزه «اُ. هنری» انتشار یافته. در اغلب آثار او انعکاس زندگی واقعی یک سرخپوست دیده میشود و روایت او از زندگی یک سرخپوست بسیار پرکشش و تازه است. حس و حال نوشتههایش بیشباهت به سلینجر نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.