از رالی تا میگرنی بدون خجالت

Jeem - - الصفحة الأولى -

در سرویس »ادب و هنر« آنقدر دیر نوبت به ستون »شبکیه « میرسد که باید ناغافل

چند اثر را همزمان معرفی کرد و طبیعتاً در این بین جایی برای نقد آثار باقی نمیماند، چون چند وقت نبودیم پس اول چند خبر تقدیم میکنیم: اول اینکه »شام ایرانی« هنوز به لطف طنازی و نمک مهران غفوریان میفروشد و وارد مرحله حساسی از مسابقه هم شده است. آلبوم »کازابانکا « هم پس از مقداری تاخیر با صدای رضا رویگری وارد بازار شد، صدای خاص، سبک جالب و اشعار شاعران شناخته شده

در این آلبوم هر کدام آنقدر اتفاق مهمی هستند که کازابانکا را جدی بگیریم. قرعهکشی جوایز »ویای من« در وضعیتی که به شدت با بي اعتنایی مخاطب مواجه

شده اما سعی در عمل به وعدههایش دارد و عرضه فیلمهای تحسین شده »مرگ کسب و کار من است« و »قاعده تصادف« از دیگر اتفاقات مهم عرصه شبکه نمایش

خانگی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.