دیوار نفوذناپذیر ایرانی

Jeem - - الصفحة الأولى -

بدون شک بهترین دفاع روی تور مسابقات چه به حکم آمار و ارقام و چه به حکم عرق ملی، سیدمحمد موسوی ستاره بلند بالای تیم ملی والیبال کشورمان است. موسوی که بارهای بار همچون دیواری نفوذناپذیر روی تور کار را برای ستارههای بزرگ دنیای والیبال دشوار کرد، در این پیکارها تا به اینجا با کسب 197 امتیاز عنوان بهترین دفاع روی تور این پیکارها را به خود اختصاص دهد. او در این مهم بالاتر از ستارگان بزرگی چون مارکو صرب و امانوئل ایتالیایی قرار گرفت. موسوی بدون تردید یکی از شانسهای اصلی لژیونر شدن والیبالیستهای ایرانی است. زمزمههایی مبنی بر پیشنهادهایی از چند باشگاه مطرح ایتالیایی و صرب به موسوی به گوش میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.