ممممنای گزارش و گویندگی

Jeem - - الصفحة الأولى -

مویشان ما را متوجه گذر سالیان کرده است. از همین رو قصد داریم تا در مطلب پیش رو نگاهی گذرا داشته باشیم به چند نام آشنا در صداوسیمای کشورمان در سه دهه گذشته که امروز یا بازنشسته شدهاند یا حضور کمرنگی در متن رسانه ملی دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.