این مردم نازنین به روایت کیانیان

Jeem - - الصفحة الأولى - هانیه تندهوش irjeem. tondhoosh@h.

رضا کیانیان بیشک یکی از محبوبترین بازیگران سینمای کشور است، اما در سالهای اخیر وی توانسته در حوزه نویسندگی نیز برای خود جایگاهی هرچند کوچک ایجاد کند. »این مردم نازنین« نام پرفروشترین کتاب وی است که در سال 1388 برای اولین بار به چاپ رسید و کیانیان در این کتاب به زبانی ساده و طنز، 100 خاطره جالب را از ارتباطش را با مردم کوچه و خیابان روایت کرده است. هرچند که برخی از منتقدان معتقدند که نویسندگی کیانیان اصلا به خوبی بازیگریاش نیست اما سوژه انتخابی وی آنقدر جذاب است که هر فردی را جذب خواندنش میکند زیرا خواننده میتواند با مرور این کتاب به زندگی شخصی یک بازیگر محبوب قدم بگذارد و از زندگی خارج از حوزه هنری وی نیز مطلع شود. همچنین با خواندن کتاب »این مردم نازنین « میتوانید با زاویه دیگر طعم شهرت آشنا شوید و زیباییها و سختیهای آن را بشناسید. کیانیان در این کتاب آنچنان قلمی ساده و دلنشین دارد که مخاطب را با خود همراه میسازد تا به آن جا که گاهی فکر میکنید روبهروی کیانیان نشستهاید و وی درحال تعریف اتفاقات و خاطرههای زندگیاش برای شخص شما است. البته نباید این را فراموش کنید که در این کتاب، دست نوشتههای یک بازیگر است که علاقه به نوشتن دارد و بالطبع در نوشتههای وی اشتباهات فاحش نگارشی و ویرایشی به چشم میخورد؛ اما انگار حتی ناشر هم زحمت تصحیح آنها را به خود نداده است زیرا همین که نام رضا کیانیان روی جلد کتاب به چاپ برسد، بس است برای اینکه فروش آن بالا برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.