ترانه علیدوستی تجربه ترجمه

Jeem - - الصفحة الأولى -

ترجمه یک اثر نه چندان مشهور از یک نویسنده غیرصاحب نام، اولین تجربه ادبیاتی »ترانه علیدوستی« است. ترجمه خانم »علیدوستی « از داستانهای »مونرو « باعنوان »رویای مادرم «، ترجمه نسبتا خوبی است اما اتفاق فوق العادهای حتی در حوزه معرفی یک نویسنده خارجی به فارسی زبانان نیست چرا که »آلیس مونرو « پیش از آن اولینبار با ترجمههایی از »مژده دقیقی « و »شقایق قندهاری « به جامعه کتابخوان ایرانی عرضه شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.