بهنوش بختیاری چیزی شبیه بازیهایش

Jeem - - الصفحة الأولى -

کتاب »کلاغهای قیطریه« نوشته »بهنوش بختیاری« یکی از ضعیفترین کتابهایی است که در سالهای اخیر به قلم بازیگران منتشر شده است. این مجموعه بیانگر آشنا نبودن نویسنده با اصول داستاننویسی است. نویسنده در این کتاب گاهی تلاش میکند ماجرایی را روایت کند، گاهی در میان روایت، دست به دامن توصیف می شود، گاهی بدون توجه به رابطه جملات، خیالبافی میکند و ....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.