بسه دیگه دروغ نگو...

Jeem - - الصفحة الأولى -

در سالهای نه چندان دور، وقتی که هنرمندانی مانند کامبوزیا پرتوی، محمدرضا هنرمند، مرضیه برومند، مسعود کرامتی و دیگران مشغول ساخت فیلمهای کودک و نوجوان بودند و هنوز بهخاطر درگیریهایی از جنس امروز، حس و حال فیلمسازی باقی مانده بود، از میان هنرمندان سینما و تلویزیون، فقط ایرج طهماسب و حمید جبلی نبودند که فیلم کودک و نوجوان بسازند. در آن سالها، سینما رفتن با پدر و مادر و گاهی هم از طرف مدرسه، برای ما که سالهای اول دبستان را میگذراندیم، دنیایی فراموش نشدنی بود. البته باید اعتراف کنم که از حال و هوای امروز مدرسهها بیخبرم و نمیدانم که آیا هنوز هم بچهها را به سینما میبرند یا نه؟ ولی دوران ما اوضاع کمی فرق داشت. از شانس خوب، فیلم »دزد عروسکها « در دوران کودکی ما ساخته شده بود و فرصت دیدن آن هم فراهم بود. این فیلم که در یک شهر خیالی میگذشت، داستانِ خواهر و برادری بود که برای نجات عروسکهایشان از دست جادوگر بدجنس، دست به عملیات نجات هیجانانگیزی میزدند. آزیتا حاجیان، اکبر عبدی، مهراوه شریفینیا، مرحوم فرهنگ مهرپرور، مرتضی ضرابی و ابراهیم آبادی بازیگران این فیلم بودند و نویسندگی و کارگردانی آن به عهده محمدرضا هنرمند بود. فیلمی که بعد از گذشت 20 سال، هنوز طراوت و تازگی روزهای اول را دارد؛ با ذکر این نکته سکانس پایانی فیلم، یعنی تبدیل شدن جادوگر (آزیتا حاجیان) به گدای شرور شهر (ابراهیم آبادی) برای من که کودکی 7 ساله

بودم کمی ترسناک بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.