الو! الو! من جوجو ام

Jeem - - الصفحة الأولى -

اسم عجیب و غیرمتعارف این فیلم که ربط خاصی هم به موضوع آن نداشت زمینه ساز خاطرهاي فلسفی بود که از دوران دبستان برایم باقی مانده است، یعنی همان زمانی که در ردیف اول به همراه همکلاسیها نشسته بودیم که جوجه زرد داستان، گوشی تلفن عمومی زردرنگ را برداشت و به مهدی هاشمی تلفن زد و گفت: »ال �� �� �� �� �و من جوجو ام « در همین حین یکی از همکلاسیهای ریزبین، عمقیترین سئوال آن جمع را پرسید، او پرسید : »این که میگه الو من جوجوام، پس چرا اسم فیلم دو تا الو داره ؟« این فیلم که فکر میکنم اکثر بچههای متولد دهه 60، تماشای آن را در سینما و بههمراه مدرسه تجربه کردهاند، تقریباً هم دوره با اکران »کلاه قرمزی و پسرخاله« بود اما با همه جذابیتهایش نتوانست به محبوبیت »کلاه قرمزی « برسد. حضور عروسکهای خاطره انگیز مجموعه »خونه مادربزرگه « در این فیلم شاید یکی از مهمترین عوامل جذابیتش بود. دلیل خود من در آن زمان برای دیدن این فیلم، حضور »مخمل «، گربه تنبل خونه مادربزرگه بود که در آن فیلم شخصیت غرغروی خود را حفظ کرده بود. اما بالاخره آنقدر مسئولان مدرسهها در آن دوران بچهها را به دیدن این فیلم بردند که به یکی از پرفروشترین فیلمهای آن سال تبدیل شد. تعدادی از بازیگران آن فیلم مانند ارژنگ امیرفضلی، مهتاب نصیرپور و مهدی هاشمی هنوز درمیان ما هستند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.