مقام سوم جهان نصيب روباتهاى انسان نماى دانشگاه اميركبير

KHABAR JONOOB - - اخبار -

تيم روبات هاى انســان نماى دانشگاه صنعتى اميركبير با شكست تيم آلمان به مقام سوم ليگ روبات هاى انسان نماى سايز نوجوان مسابقات جهانى ربوكاپ 2017 ژاپن دست يافت.به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا؛ بيست و يكمين دوره مسابقات جهانى ربوكاپ از روز 5 مرداد ماه سال جارى با حضور بيش از 200 تيم از دانشــگاه ها و مدارس و آموزشــگاه هاى مختلف از 45 كشور دنيا آغاز به كار كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.