علت مرگ خواننده معروف بوشهرى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

مشــاور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گفت: علت مرگ محمود جهان، خواننده معروف بوشهرى ايست قلبى بوده است.به گزارش جام جم آنلاين، عباس زارع نژاد گفت: محمود جهان صبح بعد از آنكه از خواب بيدار شده، دچار درد در قفســه سينه و بازوى چپ بوده است، حتى هنگام صرف صبحانه نيز يك قرص زير زبانى هم اســتفاده كرده، اما ســاعتى بعد در خانه (بندرماهشهر) دچار ايست قلبى شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.