مصدوميت 4 نفر در زلزله چهارمحال و بختيارى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

زمين لرزه 5 ريشترى عصر ديروز منطقه ناغان را لرزاند.مديرعامل جمعيت هــلال احمر چهار محال و بختيارى گفــت: اكيپ هاى اعزامى هلال احمر در حال بررســى وضعيت منطقه زلزله زده هستند.ســيد احمد مرتضــوى د رگفت وگوب ا تســنيم اظهار داشــت: 4 نفر در منطقه »دورك انارى« ناغان مصدوم شــده اند. طبق اين گزارش اين زمين لرزه ساعت 20:07:39 ثانيه حوالى ناغان را لرزاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.