همكار گرامي جناب آقاي دكتر مهرداد پورزند

KHABAR JONOOB - - صفحه اول -

درگذشت پدر گراميتان را به شما و خانواده محترم تسليت گفته و شادي روح آن مرحوم و طول عمر بازماندگان را ازخداوند متعال خواستاريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.