اولين شب مراسم عزادارى حضرت اباعبد ا... (ع) در محضر رهبر معظم انقلاب برگزار شد

KHABAR JONOOB - - اخبار -

اولين شــب مراسم عزادارى حضرت ابا عبد ا... الحسين (ع) با حضور رهبــر معظم معظم انقلاب اســلامى، مســئولان و هزاران نفــر از مردم در حسينيه امام خمينى (ره) برگزار شد. به گزارش خبرآنلاين، در اين مراسم، حجت الاســلام والمسلمين ســيد احمد خاتمى در سخنانى »دفاع از دين و فداكارى در راه آن« را از مهم ترين آموزه هاى قيام حضرت سيدالشــهدا (ع) خواند و اذعان كرد: امام حســين (ع) حركت تاريخى خود را با تدبير، روشنگرى و همتى بلند آغاز نمود و با وجود آگاهى از سرانجام اين مسير و شهادت در راه خدا، هدف خود را حاكميت قرآن و سنت نبوى، بيان كرد و نشــان داد كــه نبايد به بهانه حفظ جان در دفــاع از دين خدا، كوتاهى و مسامحه كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.