زلزله خراسان جنوبى را لرزاند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

زلزله اى به بزرگى 3.9 ريشتر مود در استان خراسان جنوبى را لرزاند. به گزارش خبرنگار مهر، زلزله اى به بزرگى 3.9 ريشتر در ساعت 23 و 18 دقيقه ديشب سه شنبه حوالى مود در استان خراسان جنوبى را لرزاند. اين زمين لرزه در عمق 7 كيلومترى زمين رخ داده اســت. مردم شهرســتان بيرجند اين زمين لرزه را احســاس كرده اند و به خيابان ها آمدند. خراسان جنوبى دومين استان زلزله خيز كشور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.