تاييد حمله به 20 كاميون امدادى به زلزلهزدگان

KHABAR JONOOB - - اخبار -

سردار رمضان شريف سخنگوى سپاه مىگويد: مسئولان هلال احمر مدعى هســتند كه ديشب مردم امكانات امدادى 20 كاميون حامل اقلام امدادى را قبل از رسيدن به شهر بردهاند.

به گزارش آخرين خبر، گفتنى است، ديشب سردار مومنى، جانشين فرمانده نيروى انتظامى اخبار منتشر شده درباره مشكلات پيش آمده براى محموله هاى امدادى به مناطق زلزله زده را تاييد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.