ازمنزلتامنزل

Manzel Magazine - - صفحه اول -

شاید آرامش هم یه چیز ارثی باشه اینو زمانی که مادربزرگ رو میبینم حس میکنم. وقتی خونشونم خوشحاله. با صدای مالیمش که داره زیر لب یه آهنگ قدیمی از بنان رو میخونه بیدار میشم. میگه پاشو برات صبحانه آماده کردم. دلم براش ضعف میره. وقتی تو حیاطه هرچی که دم دستش باشه رو برمیداره یه کم خاک تووش میریزه و یه شمعدونی تووش قلمه میزنه. به نظرم آرامش یه چیز ارثیه؛ اینو از مادربزرگ یاد گرفتم. با همین سادگیهاست که دل پدربزرگ رو برده و من به این جمله ایمان دارم که زن قلب هر خونست. من زن بودنم رو دوست دارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.