کاغذدیواری با قابلیت جدا شدن

Manzel Magazine - - سبکزندگی ‪life Style‬ -

سپیده میرابراهیم من در منزلی استیجاري سکونت دارم. برای تنوع مایلم از کاغذدیواری استفاده کنم. میخواستم بدانم کاغذدیواریای در بازار وجود دارد که بعد از یک تا دو سال بتوان آن را از سطح دیوار جدا کرد؛ بدون اینکه به دیوار آسیب برساند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.