طبقهوشلف

Manzel Magazine - - طراحیمنزل -

اگر در آشپزخانه ديوار خالي داريد، بهترين كار نصب طبقه يا شلف بر روي آن است. ميتوانيد براي نظم دادن به وسايل، آنها را بر روي شلف يا طبقه قرار دهيد. همچنين ميتوانيد بر روي آنها از اكسسوريهاي مختلف برای دكور كردن و زيباسازي آشپزخانه استفاده كنيد. با اين كار، هم از فضا استفاده بهينه كردهايد و هم آشپزخانه را مرتبتر جلوه خواهيد داد. محصوالت مشابه در چیدانه

مبلمانواكسسوريجاكوب حدودقیمت:02تا005هزارتومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.