نگهداريسايروسايل

Manzel Magazine - - طراحیمنزل -

آشپزخانه هميشه محل نگهداري وسايل زيادي است؛ وسايل كوچك و بزرگي كه اغلب اوقات به آنها نياز است و امكان دارد منظم نگهداشتنشان سخت به نظر برسد، ولي نگران نباشيد. راهحلهاي مختلفي وجود دارند كه اين مشكل را برطرف میكنند. نصب آويز در زير كابينت آشپزخانه و يا تهيه وسيلهاي برای آويزان كردن آنها، ايده بسيار خوبي است. ظروف پخت و پز، انواع ماگها و جاروهاي دستهبلند از وسايلي هستند كه امكان آويزان شدن در فضاهاي مختلف آشپزخانه را دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.