فرش

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

فرش برای ما ایرانیها از المانهای بسیار مهم در خانه است و گرما و صمیمیت زیادی در فضای خانه ایجاد می کند، البته ممکن است این اهمیت برای نسل جدید تا حدی کمرنگ شده باشد، ولی از بین نرفته است. امروزه برای این نسل، فرشهای مدرن جایگزین فرشهای ایرانی و دستباف شده است. گلیم و قالیچه نیز هم چنان طرفداران خود را دارند؛ بنابراین میتوانید با توجه به سلیقه و خواسته خود، فرش موردنظرتان را انتخاب کنید.

محصوالت مشابه در چیدانه

گالریفرشمهرعلیزاده حدود قیمت: 200 هزار تا 100 میلیون تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.