اکسسوری

Manzel Magazine - - طراحی منزل ‬ -

استفاده از اکسسوری در دکوراسیون خانه، روح فضا را افزایش داده و در زیباتر کردن آن نقش بسیار زیادی دارد. اکسسوریها از عناصر متنوع و متفاوت تشکیل شده و با اندازهها و اشکال گوناگون در بازار وجود دارند؛ بنابراین بهراحتی میتوانید با توجه به سبک و چیدمان خانه و سلیقه خود، نمونههایی که دارای هماهنگی با آن است را انتخاب کنید و از چیدمان خود لذت ببرید. آیینه نیز از عناصری است که میتوان برای زیبایی و دکور خانه از آن استفاده کرد.

محصوالت مشابه در چیدانه

لوازمخانگی ایکیا میانگین قیمت : 5 تا 500 هزار تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.