مبلمان

Manzel Magazine - - طراحی منزل ‬ -

مبلمان، مهم ترین و اساسی ترین عنصر در نشیمن است و ازآنجاکه نشیمن از مهمترین و پررفتوآمدترین نقاط خانه به حساب می آید، پس باید در انتخاب مبلمان برای آن دقت و ظرافت بسیاری داشت. راحتی و زیبایی مبلمان نکاتی هستند که در انتخاب آن اهمیت دارند. در چیدمان پاییزی با ترکیب رنگهای خنثی و پاییزی میتوان جلوه زیبا و دلنشینی به فضای نشیمن داد. همچنین می توانید با ترکیب رنگ های پاییزی و خنثی در مبلمان، خالقیت به خرج داده و نشیمن خانه را جذابتر کنید.

محصوالت مشابه در چیدانه

گروه مبلمان یاتاش حدود قیمت: 10 تا 20 میلیون تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.