جزئیاتخیالی

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

درست مانند سینما، سبک هالیوودی نیز نمایانگر فرار از واقعیات است. برجستگیها در چنین خانههایی بیداد میکنند: آیینهها و قابهای حکاکی شده لوکس، آباژورهای کریستالی مجلل، کوسنهای منگولهدار و آثار هنری شاخص. از قطعات منحصربهفردی که خاص خودتان هستند نیز میتوانید استفاده کنید. استفاده از اشیایی که تولید انبوه داشته و در هرجایی دیده میشوند، جذابیت موردنیاز این سبک را تأمین نمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.