معامرفلسفههایمعامرانه

نویسنده و گزارشگر: ثمینا فراهانی / كارشناس معماری

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

وقتی صحبت از معماری و بهخصوص یک معماری خوب به میان میآوریم؛ درواقع منظور زنجیرهای بینقص از هنر طراحی و علم مهندسی است كه نیازهای كاربران خود را به بهترین شکل، ارضا میكند. برای داشتن یک معماری خوب پیش از هر موضوعی درک نیاز مخاطب و رفتارشناسی كاربران فضای مذكور اولویت دارد كه رسیدن به این مهم، تنها با كمک معماران متخصص و سازندگان كارآزموده محقق میشود؛ به همین منظور مجله منزل در بخش «طراح ماه» همچون گذشته سعی دارد یکی از افراد موفق و تأثیرگذار در زمینه معماری و طراحی داخلی را به شما معرفی كند تا بتوانید با متخصصین این حوزه بیشتر آشنا شوید و انتخاب شایستهتری در این زمینه داشته باشید. با ما همراه باشید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.