شومینه،‌نقطه‌عطف‌منزل‌

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

فرحناز قاسمی سالم خسته نباشید. ما منزلی جدید خریداری کردیم و قصد داریم تغییراتی در آن ایجاد کنیم. به نظر شما کدام دیوار نشیمن را از بقیه متفاوتتر کاغذدیواری کنیم ؟

با توجه به تصاویر ارسالی نقطه قوتنشیمنشماوجودشومینه است. استفاده از چوب یا آجر برای این قسمت، فضای نشیمن شما را صمیمانهترمیکند.دقتکنیدکه کاغذدیواری برای این دیوار انتخاب مناسبینیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.