عاشقانههایزردوطوسی

Manzel Magazine - - سبک زندگی ‬ -

من لیسانس معماری دارم و در حال کار در زمینه دکوراسیون داخلی هستم. عاشق خانه کوچکم هستم و عاشقانه زندگی میکنم. رنگ موردعالقهام زرد و طوسی است و به نظرم ترکیب این دو رنگ بسیار زیباست. رنگ دیوار اصلی خانه که تابلوها روی آن نصبشدهاند را برای عمق دادن به فضا طوسی پررنگ انتخاب کردم. من دیوارهای پر از تابلو را بسیار دوست دارم و همیشه میخواستم این مدل دیوار را در خانهام داشته باشم. تمامی تابلوها از قبل طراحی شده و طبق نقشه کشیده شده روی دیوار نصب شدند. باید بگویم که تابلوها را حتی یک میلیمتر هم نمیتوان جابهجا کرد، چراکه ترتیب کلی آنها به هم میخورد. هر یک از تصاویر نشاندهنده مطلب خاصی است. هزینه تمامشده تابلوها حدود 500 هزار تومان شد. عکسها را در چاپخانه چاپ کردم، قابها را از مرکز تابلو سفارش دادم و آنها را خودم پاسپارتو کردم که هزینه تمامشده آنها به نسبت کم بود. رنگ دیوار از فروشگاه پیکوکالر خیابان شریعتی لوستر مدرن و ایتالیایی از خیابان اللهزار به قیمت 1 میلیون تومان فرش پوست از فروشگاه شاهکار مشهد خیابان ستارخان لوازم دکوری از فروشگاه اکسیر گیاهان آپارتمانی از نمایشگاه گل و گیاه فالور باکس با مصالح گالوانیزه را با کمک پدرم ساختیم. میز عسلی مدرن را خودم ساختم. کاناپهراحتیتک تومان میزجلومبلیبهقیمت تومانازیافتآباد آرزو نصیری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.