تورخانهگردیدریکنگاه

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

موقعیت: شهرک غرب تعداد افراد ساکن: دو نفر متراژ: 176 متر سبک:تلفیقی شغلافرادساکن: پدر بازنشسته/ پسر آزاد سال ساخت: 1372 نوعملک:شخصی تعداد اتاقخواب: 3 عدد تعداد سرویس: 3 عدد مدتزمان بازسازی و دکور: 4 ماه هزینهبازسازی: 30 میلیون تومان رنگ غالب: زرشکی، قهوهای و کرم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.