شهر من رنگی باد

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‪‬ -

منترا معراجی بانوی 29 سالهای ساکن تهران بوده و به کار طراحی و ساخت جواهرات مشغول است. خانم معراجی در رشته نقاشی تحصیل کرده و شاید بتوان گفت که این زمینه و رشته بر زندگی و هنری که امروز به آن میپردازد نیز تأثیر بسیاری گذاشته است. منترا بهطور حرفهای به کار طراحی انواع زیورآالتی اعم از گردنبند، دستبند، گوشواره ...و میپردازد. آثار منترا دارای تنوع و حس مثبت عجیبی است که از همان روزهای اول توجه من را به خودش جلب کرد. شاید بتوان یکی از تأثیرات آن را در طراحیهای خالقانه و پرطرفدار نقاشیهای کودکان مشاهده کرد. جنس آثاری که خانم معراجی آنها را هنرمندانه میسازند از نقره و طال است. منترا با توجه به ذهنیات خود و فضایی که در اطرافش وجود دارد تصویرسازیهایی را به وجود میآورد که در پس هرکدام از آنها قصهای نهفته است. شاید یکی از جذابیتهای طراحیهای او وجود نخهای رنگی است، چراکه این کار در انتقال حس انرژی و گرما به افراد کمک بسیار زیادی میکند. در کنار طراحیهای متنوعی که در آثار منترا مشاهده میکنیم به حس و حالی برمیخوریم که ناشی از گرما و آرامشی است که در آنها وجود دارد. بسیاری از طراحیهای او برگرفته از یک طاق و شیروانی است و یا حتی شهری رنگارنگ را در ذهنتان متصور میشود. منترا کارهای خود را از راه نمایشگاههای مختلف و یا فروش در گالریهایی متنوع در دسترس طرفداران خود قرار میدهد، البته ناگفته نماند که فضای مجازی و فروش آنالین نیز راه دیگر ارتباطی او بامشتریانبهحسابمیآید. در پایان نیز باید بگویم که نمیدانم چرا، اما با دیدن طراحیهای خانم معراجی هنرمند، شعری از سید علی صالحی به خاطرم میآید: من راه دیگری ندیدهام جز این که عالئ ِم عشق را آهسته از آسمان گرفته به خانه شما بیاورم...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.