تلویزیون و نقطه کانونی در نشیمن

Manzel Magazine - - ‪‪Lie‬ Tyle‬ -

هانیه برنایی میخواهم یک دیوار نشیمن را کاغذدیواری کنم، ولی نمیدانم بهتر است کدام دیوار از بقیه متفاوت باشد؟

هر خانهای برای عملکرد بهتر نیاز به حداقل یک نقطه کانونی دارد. برای اینکه بتوانید راحتتر متوجه این موضوع شوید بهتر است یک نگاه کلی به فضای نشیمنتان بیندازید. اگر شومینه دارید یکی از نقاط کانونی نشیمن، همین قسمت است؛ در غیر این صورت میتوانید دیوار پشت تلویزیون را کاغذدیواری کنید. با ورود به نشیمن، تمام نگاهها اول به این جعبه جادو میافتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.