کدامگیاهانراانتخابکنیم؟

Manzel Magazine - - ‪Green Home‬ -

این موضوع به سلیقه شما بســتگی دارد. اگر تجربهای در این زمینه ندارید نگران نباشید در طی زمان، متوجه خواهید شد که کدام دمنوش برای شما راحتی و لذت بیشــتری به همراه میآورد و البته بهتر است به خواص درمانی آنها هم توجه کنید. بهعنوان پیشــنهاد میتوانید گیاهانی چون ریحان، بابونه، رازیانه، بادرنجبویه، شاهپسند، نعنا، رزماری و اسطوخودوس را در نظر بگیرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.