هت تریک طارمی مقابل جاللی

Piroozi - - صفحه اول -

در نیم فصل دوم لیگ سال گذشته پرسپولیس 2-صفر شاگردان مجیــد جاللی را برد؛ امــا در مجموع 5 دیداری کــه بین برانکو ومجید جاللی برگزار شــده ، همه چیز او با برانکو برابر است . در ایــن 5بازی برانکو وجاللی هر کدام یک بار برنده شــده اند و3بار بازی 2 تیم مســاوی تمام شده اســت .نکته جالب این که بیشتر گل های بازی های برانکو –جاللی را طارمی برای پرسپولیس زده وگل های تیم جاللی را در اکثر مواقع بازیکنان سابق پرسپولیس زده اند!برانکو و جاللی در جدال پرسپولیس و سایپا 2 بر 2 مساوی کردند. گلهای پرســپولیس را در دقائق 30 و83 احمد نور اللهی ومهدی طارمی زدند وبرای ســایپا بابک حاتمی وحامد شیری گل زدند که گل بابک حاتمی اتوگل بود! جدال برگشت هم با تساوی یک بر یک خاتمه یافت. گل پرســپولیس را مهدی طارمی زد و2 گل سایپا را رضا نوروزی وغالمرضا رضایی زدند که هر 2بازیکن سابق پرسپولیس بودند! در یک بازی دیگر پرسپولیس و سایپا به تساوی یک بر یک دست یافتند. گل پرسپولیس را احمد نور اللهی زد وگل سایپا را مهدی دغاغله زد که بازیکن سابق پرسپولیس بود . 2 گل پرســپولیس را علی علیپور و مهدی طارمی زدند . در بازی رفت فصل قبل پیکان و پرســپولیس به تساوی بدون گل رضایت دادند و بازی برگشت با برد 2 بر صفر سرخ ها خاتمه یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.