ژاپن میزبان مغلوب بلندقامتان ايران شد

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

تیم ملی والیبال ايران در چهارمین مسابقهاش در جام قهرمانان موفق شد به سومین بردش دست پیدا کند.

تیم ايگور کوالکوويچ که بعد از کسب2پیروزی غرورآفرين و فوق العاده برابر ايتالیا و آمريکا، مقابل برزيل تن به شکست داد، روز گذشته (شنبه) مقابل ژاپن میزبان قرار گرفت.

ايــن تیم گرچه ســت اول را 25-21 مغلوب ژاپنیها شد اما در3 ســت بعدی با نتايج ،18-25 20-25 و 14-25 ايــن تیم را با شکســت مواجه ساخت تا به سومین برد خود در اين رقابتها برسد.

امیر غفور امتیازآورتريــن بازيکن اين میدان بــود. او با کســب 22 امتیاز و میــالد عبادیپور با 13 امتیاز امتیازآورترين ياران ايران در اين مسابقه بودند. ايســی اوتاکه 16 و آکاهیــرو يامائوچی 11 پوئن برای ژاپن به دست آوردند.

تیــم ملی ايران ديدار بعــدی و آخر خود را از ساعت 10:10 امروز مقابل فرانسه برگزار خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.