تارانتینو: شمشیربازی در المپیک 2020 صاحب مدال میشود

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

لويی جی تارانتینو ســرمربی تیم ملی جوانان ايتالیا که صاحب 4 عنوان المپیک اســت و با تیم کشــورش در رقابت های جهانی جوانان در تهران حضور پیدا کرده، در مورد شمشیربازی ايران تاکید کرد: از المپیک لندن تاکنون، شمشــیربازی ايران پیشرفت خیلی زيادی داشته به طوری که مطمئنم در المپیک 2020 صاحب مدال می شود.

جیان آندره نیکوالی ناظر مسابقات جهانی نیز دراينباره اظهار داشت: دومین بار است که به ايران آمدم و از اين مساله خوشحال هستم. اين رقابتها می تواند شروع خوبی برای مسابقات جهانی زير 20 سال که سال آينده در ايتالیا برگزار می شود، باشد. تمام ورزشــکاران حاضر در اين رقابتها هم آينده شمشیربازی برای المپیک پیش رو هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.