منصوريان، استقالل، پرسپولیس و بازهم عدد6!

کابوس »6« ول کن آبي ها نیست

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

منصوريان در برابر تیم هايی که ســرمربی شــان پرسپولیسی بوده 6 امتیاز از دســت داده است. استقالل در چارچوب ششمین هفته رقابت های لیگ برتــر فوتبال ايران در جم به مصاف پارس جنوبی اين شهر رفت و با نتیجه 0-2 شکست خورد. منصوريان در لبه تیغ قرار دارد و هر لحظه به اخراج نزديک می شود. او در اين 6 هفته 3 بازی خود را با تیم هايی برگزار کرده که سرمربیهای شان پرسپولیســی بوده اند. باخت به ســايپای علی دايی و برد در برابر يحیی گل محمدی و حاال شکست در مقابل تیم تارتار باعث شده تا او از نه امتیاز ممکن 3 امتیاز بگیرد و 6 امتیاز را از دست بدهد. بايد ديد آبی پوشــان پايتخت با منصوريان يا بدون او در ادامه راه مقابل پرسپولیس و تیم هايی که مربی شان پرسپولیسی است چه نتیجه ای می گیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.