لیستبازیکنانتیمملیبرزیلاعالمشد

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

تیته ســرمربی تیم ملی برزیل برای دو دیدار مقابل بولیوی و شــیلی در ماه اکتبر 24 بازیکن را به اردوی سلسائو دعوت کرد: دروازه بانان: آلیسون (رم)، ادرسون (منچسترسیتی)، کاسیو (کورینتیانس) مدافعان: تیاگو ســیلوا، دنی آلوز، مارکینیوش (پاری ســن ژرمن)، میراندا (اینتر)، دنیلو (منچسترسیتی)، فیلیپه لوئیس (اتلتیکو مادرید)، ژمرسون (موناکو)، مارسلو (رئال مادرید)

هافبــک ها: کاســمیرو (رئال مادرید)، پائولینیو (بارســلونا)، فرناندینیو (منچسترســیتی)، فیلیپه کوتینیو (لیورپول)، ویلیان (چلسی)، دیگو ریباس (فالمینگو)، رناتو آگوستو (بیجینگ گوان)، آرتور (گرمیو)، فرد

مهاجمــان: دیگو تاردلی (شــاندونگ لوننگ)، روبرتو فیرمینو (لیورپول)، نیمار (پاری ســن ژرمن)، گابریل ژسوس (منچسترسیتی)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.