کونته:امیدوارمبا11بازیکن بازیبهپایانبرسد

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

آنتونیو کونته، ســرمربی ایتالیایی چلســی در مورد دربی عصر یکشنبه تیمش برابر آرسنال صحبت کرد: سعی خواهم کرد بهترین تصمیم را برای بازی با آرسنال بگیرم. پاسخ بازیکنان من در آخرین بازی مثبت بود. من از تعهد و عملکــرد مثبت بازیکنانم خوشــحالم؛ اما در حال حاضر یک بازی ســخت دیگر وجود دارد. آرســنال یکی از شش تیم برتر انگلستان است و آنها تیم بسیار خوبی هستند که برای پیروزی شــانس دارند. اینگونه دیدارها همانند بازی مقابل سیتی، یونایتد، لیورپول و تاتنهام همیشه مهم است. ما باید با یک رقیب بــزرگ مبارزه کنیم. من امیدوارم که این بازی را با 11 بازیکن به پایان برسانم و در طول بازی، بهترین تیم پیروز شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.