دنیلکاریسوقراردادشباسویاتمدیدکرد

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

دنیل کاریســو، مدافع 29 ساله پرتغالی باشگاه سویا بر ســر تمدید قرارداد با این باشگاه تا سال 2020 به توافق رســید و قرارداد جدیدی با این باشگاه به امضا رساند. کاریسو سال 2013 به سویا پیوست و تاکنون 112 بازی برای این باشگاه انجام داده است. کاریسو همراه با این باشگاه اسپانیایی فاتح 3 لیگ اروپا شد و در کوپا دل ری سال 2016 هم به میدان رفت و به نایب قهرمانی رسید. مدافع پرتغالی تا کنون 71 بار در اللیگا، 29 بار در لیگ اروپا، 8 بار در کوپا دل ری، 2 بار در لیگ قهرمانان اروپا و 2 بار در ســوپرکاپ اروپا به میدان رفته است. او در مجموع 6 گل برای سویا به ثمر رسانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.