نبرد رئال و بارسا برای ستاره جوان مارسی

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

ماکسیم لوپز، ســتاره جوان خط میانی مارسی مورد توجه هر 2 تیم بزرگ اللیگا قرار گرفته است. طبق ادعای نشریه اسپورت، بارسا قصد دارد برای جذب ماکسیم لوپز که کمتر از 20 میلیون یورو قیمت دارد با مدیران مارســی وارد مذاکره شود اما در این میان، این بازیکن به شدت مورد توجه زیدان هم قرار دارد و کهکشانی ها مدت هاست او را زیر نظر دارند. رویکرد رئال مادرید در بازار نقل و انتقاالت مدتی ست تغییر کرده و آنها به دنبال ستارگان جوان هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.