موراتا با عملکردش قیمت خود را توجیه کرد

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

گراهام لوسو، مدافع سابق باشگاه چلسی معتقد است که چلسی به دلیل ناتوانی در خرید لوکاکو، نباید ناراحت باشــد زیرا آنها آلوارو موراتــا را خریده انــد: موراتا در دیدارهای تیمــش مقابل اورتون و لسترســیتی خوش درخشــید و در هرکدام گلزنی کرد. چلسی در تابستان خواهان خرید لوکاکو بود ولی در جذب او شکست خورد اما اکنون موراتا با عملکردش، قیمت پرداختی چلسی به رئال مادرید را توجیه کرده است. موراتا نشان داده که پتانسیل بسیار زیادی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.