واکنشگواردیوالبهپیشنهادرئال

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

پپ گواردیوال، سرمربی اســپانیایی سیتی در مورد شایعه تمایل رئال مادرید به جذب براهیم دیاز، مهاجم 18 ساله و اسپانیایی سیتی صحبت کرد: ما فضایی حرفه ای را برای دیاز فراهم کردیم و خانواده او نیز اینجا خوشــحال هستند. دیاز باید بداند که بازی کردن در این تیم آســان نیست؛ اما باید با دادن موقعیت و حقوق خوب نگذاریم او مانند چند بازیکن دیگر جوان، سیتی را ترک کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.