دوری 6 ماهه مدافع میالن از میادین

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

باشــگاه میالن اعالم کرد که آندره آ کونتی، مدافع این باشــگاه، به دلیل مصدومیت از ناحیه لیگامنت زانوی چپ، برای 6 ماه از میادین دور خواهد بود. این ملی پوش ایتالیایی که در این تابستان از آتاالنتا به میالن پیوست، در رقابت های این فصل 5 بازی برای روسونری انجام داد. او دو هفته قبل در زمان حضور در اردوی تیم ملی ایتالیا دچار آسیب دیدگی شد و مصدومیتش در بازگشت به تمرینات میالن تشدید شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.