فابرگاس:دلمبرای دیگوکاستاتنگمیشود

Piroozi - - اخبارکوتاه -

سسک فابرگاس، هافبک چلسی مدعی شد که دلش برای دیگو کاستا، هم تیمی اش در این تیم که اخیرا به اتلتیکومادرید پیوسته، تنگ خواهد شد: دیگو کاســتا همیشه در قلب من خواهد بود. او شخصیتی فوق العاده است. روز شنبه، هنگامی که بازی اتلتیکو را تماشــا میکرد با او صحبت کردم. رابطه خاصی بین من و او، چه داخل و چه خارج زمین در جریان اســت. او دوست خوب من است و سه سال خاطره انگیز را با هم در لندن سپری کردیم و موفقیت های زیادی کسب کردیم. مطمئنم دیگو در اتلتیکو نیز موفق خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.